Van verwachtingen komen teleurstellingen

We leggen onszelf verwachtingen op, omdat we al van jongs af aan hebben geleerd om die te gehoorzamen.

Teleurstellingen versus Verwachtingen

Teleurstellingen versus Verwachtingen

Teleurstellingen ontstaan  vanuit verwachtingen, deze komen altijd vanuit jezelf.

Omdat een verwachting vanuit jezelf komt, je eigen referentiekader, is het iets ongrijpbaars en tegelijkertijd waar eigenlijk niemand aan kan voldoen want iedereen is anders.

Anderen kunnen wel meegaan in beschrijvingen van je verwachting, plannen en ideeën, ze kunnen zich wel gedragen zoals jij verwacht tot op een bepaalde hoogte.

Juist omdat anderen nu eenmaal anderen zijn is het nooit 100% gelijk met hoe jij het in gedachte hebt.

Be real!

Wel of geen verwachtingen?

Wel of geen verwachtingen?

 

Eigenlijk maakt het niet uit of je vindt dat je wel of geen verwachtingen moet hebben.

De praktijk laat je vaak genoeg zien dat je wel onbewuste, hoge, normale, lage of idiote verwachtingen hebt.

Hoe vaak gebeurt het je niet dat je teleurgesteld of misschien verongelijkt of verdrietig voelt, omdat de ander niet doet of niet reageert zoals jiij graag gewild had?

 

Verantwoordelijk voor je verwachtingen

Het loopt hoe het loopt, zo is het ook met verwachtingen.

Als je je maar realiseert dat jij verandwoordelijk bent voor jouw verwachtingen.

En dat de ander in principe niet aan jouw verwachtingen hoeft te voldoen.

Want jij kijkt door jouw bril naar jouw werkelijkheid en de ander kijkt door zijn of haar bril naar zijn of haar werkelijkheid.

 

 

 

 

De basis van alle verwachtingen

De verwachting wat anderen van je verwachten

De verwachting wat anderen van je verwachten

De verwachting wat je van anderen verwacht

De verwachting wat je van anderen verwacht

 

 

De verwachting wat je van jezelf verwacht

De verwachting wat je van jezelf verwacht

 

De bekende verwachtingspatronen

1. De verwachting om altijd wederzijds respect te tonen.

2. De verwachting dat je eerst ''liefde moet geven'' om ''liefde te ontvangen''.

3. De verwachting dat mensen perfect moeten zijn.

4. De verwachting dat mensen je gedachtes kunnen lezen.

5. De verwachting dat mensen het altijd eens met je mening moeten zijn.

6. De verwachting dat familie of vrienden je altijd wel uit de brand zullen halen.

7. De verwachting dat ze elke mening of keus zullen begrijpen.

8. De verwachting dat mensen altijd de zelfde persoon zullen blijven.

De 4 verwachtingsmanagers

Welke type verwachtingsmanager ben jij?

Er zijn 4 verschillende, maar vaak heb je een bepaalde overlap tussen 2 types

De Rebel

Rebellen zetten zich af tegen alles.

Zowel interne als externe verwachtingen.

Ze doen alleen waar ze zelf zin in hebben.

Regels en adviezen worden niet nageleefd.

Verzoeken van anderen laten ze links liggen.

Als iemand hen iets vraagt doen ze het liefst het tegenovergestelde.

 

Het type verwachtingsmanager Rebel komt het minst voor.

Overigens is de Rebel wel het meest authentiek, hij of zij weet extreem goed wat hij of zij wilt.

Rebellen kunnen enorme moeite hebbben met de mensen om hen heen.

Valkuilen:

Rebellen zijn vaak te assertief, waardoor ze vaak agressief en dominant kunnen over komen.

Uitdaging:

Het is goed om authentiek te zijn, maar behandel daarbij wel iedereen met respect.

 

De Handhaver

Voor de Handhaver is het eenvoudig om te voldoen aan interne en externe verwachtingen.

Dit type verwachtingsmanager maakt gebruik van regels, afspraken, doelen en verantwoordelijkheden.

Door deze duidelijkheid te creëren  kan de Handhaver met gemak alle verwachtingen in goede banen leiden.

Valkuilen: 

Als Handhaver moet je ervoor waken dat je jezelf niet teveel beperkt door allerlei regels.

Het kan geen kwaad om af en toe even iets soepeler te zijn, vooral als het gaat om regels die je jezelf hebt opgelegd.

Handhavers willen tevens de dingen graag erg goed doen, zowel voor zichzelf als anderen.

Uitdaging:

Leg de lat af en toe wat lager, zowel bij je eigen (interne) verwachtingen als de verwachting van anderen.

De In-Twijfel-Trekker

Ze trekken alles in twijfel, de In-Twijfel-Trekkers.

Valkuilen:

Ze vragen zich voortdurend af of deze interne of externe verwachting zin heeft.

Waarom wordt de verwachting verwacht?

Logischerwijs doet de In-Twijfel-Trekker alleen datgene waarvan hij of zij denkt dat de verwachting zin heeft.

Uitdaging:

In-Twijfel-Trekkers doen er goed aan om af en toe hun interne verwachtingen wat meer op de achtergrond te plaatsen.

Dit geeft meer ruimte voor externe verwachtingen.

Probeer je ook echt in de ander te verplaatsen.

Dit komt je relaties ten goede.

Uiteraard neemt dit niet weg dat je je kritische blik moet verliezen, dat is juist het goede van de In-Twijfel-Trekker.

Maak onderscheid tussen zinloos en zinnig door je kritische blik te behouden.

De Behulpzame

De Behulpzamen zijn samen met de In-Twijfel-Trekkers de meest voorkomende typen verwachtingsmanagers.

Behulpzamen zijn diegene die altijd klaar staan voor een ander.

Ze zijn altijd bereid te voldoen aan de verwachting van anderen.

Dit kan soms voor wrijving zorgen, want ze voldoen  veel aan externe verwachtingen, maar weinig aan hun eigen interne verwachtingen.

Het zijn over het algemeen sub-assertievemensen die het type Behulpzame zijn.

Valkuilen:

Typische uitspraken van de Behulpzame zijn: ''ik wou dat ik niet zo'n people pleaser was'' of ''ik wou dat ik af en toe wat meer tijd voor mezelf had''.

Behulpzamen zijn mensen die altijd ja zeggen. 

Hierdoor ontstaan veel verplichtingen en verwachtingen, wat soms voor stress kan zorgen.

 

Ben jij een Behulpzame?

Uitdaging:

Denk dan ook eens wat meer aan jezelf.

Zorg voor een goede balans tussen interne en externe verwachtingen.

Laat jezelf niet ondersneeuwen en geef tijdig je grenzen aan. Kies af en toe voor jezelf.

Waarom is het zo belangrijk om je verwachtingen te managen.

Het managen van verwachtingen is belangrijk omdat je elke dag met andere mensen te maken hebt.

Familie, vrienden, collega's zijn allemaal relaties die je wilt onderhouden, neem ik aan.

Om gezonde relaties te hebben is het van belang dat je goed bent in het managen van verwachtingen.

 

Doordat je voor een groot deel op verwachtingen af kan gaan creëer je houvast en consistentie voor jezelf.

Als iemand zegt dat hij je gaat helpen, kun je ervan uitgaan dat hij je gaat helpen. 

Als je je vrienden vraagt of ze meegaan naar dat concert, en ze zeggen ja, dan zullen ze er zijn.

 

Verwachtingen managen heeft te maken met het aangeven van grenzen, zelfkennis, beloftes maken en ze naleven en gezonde relaties met anderen onderhouden.