Lastige mensen

Waarom zijn er lastige mensen?

Waarom? Daarom!

Veel lastige mensen hebben er geen flauw benul van dat hun gedrag door hun omgeving als lastig kan worden ervaren, ze weten niet beter en zijn er ook stellig van overtuigd dat ze zich redelijk en sociaal gedragen.

Daar tegen over staat wel een groep die bewust, provoceert, manipuleert, intimideert en commandeert en daarmee het gedrag en de keuzes van de ander proberen te beinvloeden. 

 

 

Visueel schema:Training Omgaan met Lastige mensen

We verwachten allemaal dat de ander zich maar moet aanpassen om geaccepteerd te worden, maar moet een hond eerst een kat worden om geaccepteerd te worden als hond, nee toch!
We verwachten allemaal dat de ander zich maar moet aanpassen om geaccepteerd te worden, maar moet een hond eerst een kat worden om geaccepteerd te worden als hond, nee toch!

Lastig gedrag is geen objectief gegeven, dat het lastig is jouw persoonlijke interpretatie

 

Redenen waarom jij iemand lastig kan vinden kunnen zijn.

Botsende persoonlijkheden:

De ander heeft een andere levensvisie, standpunt en mening

De ander heeft andere persoonlijke overtuigingen, waarden of normen.

De ander houdt zich niet aan de jouwe

De ander heeft te veel van een eigenschap waar jij te weinig van hebt.

De ander stelt andere prioriteiten.

De ander heeft een te groot ego.

De ander heeft een andere achtergrond, ervaring, levensstijl of interesses

Extraverte mensen kunnen introverte mensen op de zenuwen werken.

Introverte mensen kunnen extraverte mensen frustreren.

 

Ik kan je met onderstaande 3 trajecten een richting aangeven, en je coachen naar een veel beter gevoel en algemene kijk naar lastige mensen.

 

Traject 1. Inzicht

Maak kennis met de verschillende types lastige mensen?

Traject 2. Overzicht

Herken en wees je bewust van de types lastige mensen?

Traject 3. Uitzicht

Hoe om te gaan met lastige mensen?

 

Neem contact met mij op voor een gratis (online) oriëntatie gesprek, en maak de juiste keuze om de regisseur te zijn over je leven en niet de toeschouwer.

Investeer vandaag in JEZELF en profiteer morgen.

 

Life coach Tom Bestman

Email: tbestman@hotmail.com

fb messenger: Tom Bestman

 

 

 

 

 

 

Wat is jouw conflicthanteringsstijl?

Hoe je in je relatie omgaat met conflicten heeft te maken met je opvoeding, cultuur en persoonlijkheid.

 

De soorten conflicten

Instrumentele conflicten

Sociaal-emotionele conflicten

Schaarste conflicten

Machtsconflicten

 

 

Wat is jouw conflicthanteringsstijl?