Lastige mensen

Waarom zijn er lastige mensen?

Waarom? Daarom!

Veel lastige mensen hebben er geen flauw benul van dat hun gedrag door hun omgeving als lastig kan worden ervaren, ze weten niet beter en zijn er ook stellig van overtuigd dat ze zich redelijk en sociaal gedragen.

Daar tegen over staat wel een groep die bewust, provoceert, manipuleert, intimideert en commandeert en daarmee het gedrag en de keuzes van de ander proberen te beinvloeden.