Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten en Kernkwadranten

''Ieder voordeel heeft zijn nadeel'' (Johan Cruijff)

Een goede manier om je sterke en zwakke punten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen.

Dt is een veel gebruikte, heldere en toegankelijke Persoonlijkheidsmodel  om conflicten met anderen te analyseren en te relativeren.

 

Wat zijn kernkwalieiten?

Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Ofman de specifieke sterktes die iemand kenmerken.

Ze maken je tot wie je bent.

Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen als hij/zij ernaar gevraagd wordt.

Kernkwadranten

Kernkwadranten

 

 

Alles wat ons ergert aan anderen,kan ons ertoe brengen onszelf beter te begrijpen.